2017-05-18

BIO-X projektet Catheasy på väg in i svensk sjukvård

Catheasy är en ny enkel metod för urinvägskateterisering. Catheasy Västerås AB har nu erhållit CE-märkning för den medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen. Detta innebär att Catheasy nu är godkänd och kan börja användas i vården i Sverige och övriga Europa. Urinvägskateterisering är en metod som är förknippad med obehag, […]
2017-05-18

Sjuksköterska kom på ny metod att sätta kateter

Genom att spruta in koksalt när katetern förs in går det lätt och gör mindre ont på patienten. Likaså när urinkatetern sedan ska dras ut. Uppfinningen är CE-märkt och ska nu utvärderas på sjukhusavdelningar. När man spolar in koksalt glider katetern samtidigt lätt in. – Den surfar på en våg […]
2017-05-18

Ny metod att sätta kateter väcker intresse hos expert

Sjuksköterskan och uroterapeuten Märta Lauritzen är nyfiken på den nya metod att sätta in och dra ut kateter som ska testas på flera vårdavdelningar. Men innan hon tar initiativ till tillägg i riktlinjen vill hon se mer utvärdering. Förra veckan rapporterade Vårdfokus om en ny metod att sätta in urinkateter, […]
2017-03-14

Catheasy Västerås AB erhåller CE-märkning

Catheasy är en ny enkel metod för urinvägskateterisering som inte kräver smärtlindrande behandling innan genomförande, Catheasy Västerås AB har nu erhållit CE-märkning för den medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen. Detta innebär att Catheasy nu är godkänd och kan börja användas i vården i Sverige och övriga Europa. Urinvägskateterisering är […]
2015-02-25

First patients in clinical trials for BIO-X project Catheasy

The company Catheasy, supported by BIO-X, has started a clinical validation study and recently brought in their first patients. Catheasy is a Västerås-based company that has developed a universal device and method for insertion of urinary catheter, which allows safe and non-traumatic catheterization of men and women with any urinary […]
2014-05-13

Svensk Allmänmedicinsk kongress

Catheasy kommer att deltaga på Svensk Allmänmedicinsk kongress i Västerås 2014, 14/5-16/5 2014 inom ramen för Västerås Sience Park. SFAM anordnar årligen en allmänmedicinsk kongress – en mötesplats för allmänläkare från hela landet. Målet för Catheasy är att rekrytera ytterligare två studiesajter och lämna kort information om ny metod vid […]
2014-03-20

Guldstänk!

Vinnare av Årets innovatör. Motivering Catheasy AB – Smarta lösningar på stora problem är alltid ett bra grundrecept för en innovation! Årets Innovatör har visat på enastående innovationsrikedom, risktagande och beslutsamhet att nå hela vägen! Årets innovation är patenterad och har fått nationella forskningsanslag. Innovationen har dessutom inte bara kundmässiga […]
2014-02-13

Årets Innovatör i Västerås

Årets Innovatör i Västerås utnämns av Almi Företagspartner. Personen ska ha skapat sin innovation själv och det ska vara en nyhet på marknaden. Innovationen ska ha en sådant nyhetsvärde att vi bedömer den som möjlig att nå bekräftelser på marknaden. Personen ska vara bosatt i Västerås och visa tydliga tecken […]
2013-12-10

New solutions fight Hospital-Acquired Infections

Three projects providing solutions that fight hospital-acquired infections (HAI) have been supported by BIO-X. They will share funding of SEK 6 million, to solve two of healthcare´s biggest challenges; high frequency infections of hospital patients and the increase of antibiotic-resistant bacteria. In Sweden, about 10 per cent of hospital and […]