2014-02-13

Årets Innovatör i Västerås

Årets Innovatör i Västerås utnämns av Almi Företagspartner. Personen ska ha skapat sin innovation själv och det ska vara en nyhet på marknaden. Innovationen ska ha en sådant nyhetsvärde att vi bedömer den som möjlig att nå bekräftelser på marknaden. Personen ska vara bosatt i Västerås och visa tydliga tecken […]
2013-12-10

New solutions fight Hospital-Acquired Infections

Three projects providing solutions that fight hospital-acquired infections (HAI) have been supported by BIO-X. They will share funding of SEK 6 million, to solve two of healthcare´s biggest challenges; high frequency infections of hospital patients and the increase of antibiotic-resistant bacteria. In Sweden, about 10 per cent of hospital and […]
2013-11-11

BIO-X® projekt

BIO-X® projekt: Catheasy – en medicinteknisk produkt för att minska skada, infektion och smärta vid kateterisering Problem Av dagens alla vårdrelaterade infektioner är ca 33% urinvägsrelaterade och de utgör därmed den absolut vanligaste typen av infektion hos vårdade patienter. I samband med insättande och uttagande av urivägskatetrar skadas ofta slemhinnan […]