Ett medicinskt hjälpmedel som förhindrar skador, blödningar och infektioner i samband med applicering / borttagande av urinkateter

Om Catheasy

Catheasy är en ny, CE-märkt (april 2017) metod och hjälpmedel för kateterisering och avlägsnande av urin-kateter.

Problemet

Kateterisering och avlägsnande av urinkatetrar leder ofta till skador på urinröret och blödning.

VÅR LÖSNING

Catheasy är en snabbare och mer skonsam metod, med en speciellt utformad spolningsanordning, som orsakar mindre blödningar och det behövs ingen smärtstillande gel.

KONKURRENSFÖRDELAR

Catheasy-metoden kan delegeras till undersköterskor, vårdgivare eller familjemedlemmar eftersom det är så snabbt, lätt att utföra och inte kräver något läkemedel (lidokain). Catheasy är säker, skonsam och minskar förekomsten av blödningar betydligt. Catheasy har potential att minska onödiga sjukhusbesök och urininfektioner.

Catheasy Scientific Advisory Board (SAB)

Claes Hultling, Docent, Rehabiliteringsläkare Spinalis Karolinska Universitetssjukhuset

Margareta Ehnebom, Chefsläkare Landstinget Västmanland

Helena Thulin, Leg. ssk, Med. dr. Urologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Märta Lauritzen, Uroterapeut, Chef vid Uroterapienheten Urologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset